Brons

Månadsvis filminspelning
Upp till 4 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 4 retuscherade foton

Månadsbetalning

12500 kr ex moms

Silver

Månadsvis filminspelning
Upp till 6 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 6 retuscherade foton

Månadsbetalning

18500 kr ex moms

Guld

Månadsvis filminspelning
Upp till 8 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 8 retuscherade foton

Månadsbetalning

28000 kr ex moms