Spela video om Inperpsektive.nu -Video Marketing

Brons

Månadsvis filminspelning
Upp till 4 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 4 retuscherade foton

Månadsbetalning

12 000 kr ex moms

Silver

Månadsvis filminspelning
Upp till 6 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 6 retuscherade foton

Månadsbetalning

18 000 kr ex moms

Guld

Månadsvis filminspelning
Upp till 8 filmer, 30 sekunder vardera
Upp till 8 retuscherade foton

Månadsbetalning

27 500 kr ex moms